Rishabh Gulati
Managing Editor, NewsX
Professor Madhav Nalapat
Editorial Director, iTV Network
Pankaj Vohra
Managing Editor, The Sunday Guardian
Joyeeta Basu
Editor, The Sunday Guardian
Ram Kaushik
Managing Editor, iTV Network